Veilig sportklimaat 

Helaas worden veel clubs geconfronteerd met fors grensoverschrijdend gedrag. Een ramp voor directbetrokkenen en een situatie waar je als club nooit hoopt in terecht te komen. Als bestuur van MHC Vianen onderkennen we dit risico en willen hier actief beleid op voeren. Hierdoor kunnen alle leden in een veilig en sportief hockeyklimaat genieten van hun sport.

Voor MHC Vianen betekent dit het volgende:

  • Vrijwilligers zijn de kurk waar onze vereniging op drijft, maar om te zorgen dat we met z’n allen genieten van een veilig sportklimaat is er een aannamebeleid voor vrijwilligers opgesteld. Dat vindt u hier.
  • Elke trainer, coach en begeleider kent de Gedragsregels voor trainers coaches en begeleiders van MHC Vianen. Dat vindt u hier.
  • Elke sporter kent de Gedragsregels voor sporters van MHC Vianen. Dat vindt u hier.
  • Iedereen is bekend met de Gedragsregels Seksuele Intimidatie van de KNHB. Dat vindt u hier.
  • Er is ook een Pestprotocol aanwezig. Dat vindt u hier.


Genoemde maatregelen zijn goed, maar kunnen helaas nog niet garanderen dat er nooit een situatie van grensoverschrijdend gedrag voor gaat komen. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon (ook bekend als Vertrouwens Contact Persoon, VCP).

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

De VCP is er voor iedereen: bestuursleden, commissieleden, spelende leden, ouders, begeleiders, trainers en de vrijwilligers van MHC Vianen, die:

1.te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten

2.tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders eronder lijdt

De VCP zal naar je verhaal luisteren en je helpen zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De VCP heeft een begeleidende rol in welke stappen je kunt ondernemen. Alles zal in overleg gaan en er gebeurt niets wat je niet weet of wil.

Hoe is de VCP te bereiken?

Als je de VCP nodig mocht hebben, kan je haar aanspreken of contacten. Onze VCP is Maite Tromp-van de Pas, contact opnemen kan via [email protected] en 0642168876.

Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF

Je kunt ook altijd gebruik maken van het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF. Dit is te bereiken via Wil je iets melden of contact met ons opnemen?- Centrum Veilige Sport Nederland