Nieuwsoverzicht
BESTUUR

1-9-2021
Brandbrief van bestuur
 

Beste leden, ouders en vrijwilligers van MHC Vianen!

Na een uitdagend afgelopen jaar staat er eindelijk een nieuw seizoen op het punt te beginnen! We zijn blij dat we – zoals het er nu uitziet - weer kunnen vooruitkijken naar een volledig hockeyjaar!

Gelukkig hebben we het afgelopen seizoen op een goede manier kunnen afsluiten met nog enkele wedstrijden, activiteiten, clinics en andere mooie dingen! Daarnaast hebben we – mede door de input van een groot aantal belangstellenden – samen met mensen van de KNHB na kunnen denken over de toekomst van MHC Vianen. Het was goed om zoveel goede ideeën en inspiratie uit deze grote groep te zien terugkomen!

Maar…….

Tegelijkertijd zijn we voor en tijdens de zomervakantie geconfronteerd met het feit dat veel vrijwilligers hebben besloten hun werkzaamheden voor MHC Vianen te willen beëindigen.

Dat merken we nu op een aantal belangrijke plekken en is misschien nu wel het meest merkbaar binnen de Technische Commissie. Zoals jullie waarschijnlijk al wel gemerkt hebben heeft de teamindeling voor het nieuwe seizoen, het vinden van trainers/coaches en het trainingsschema aardig wat stof doen opwaaien. En dat is iets waar we verschrikkelijk van balen, vooral omdat we merken dat dingen niet lopen zoals wij het met elkaar het liefste zouden zien. Gelukkig is er voor de meeste teams nu een oplossing, maar er is simpelweg nog een aantal teams waar we nog hard aan het zoeken zijn.

Hoewel wij heel goed beseffen dat dit bij zowel leden als ouders soms tot ergernis of zorg leidt, willen we jullie toch vragen om geduld en begrip. Met de kleine groep vrijwilligers waar we het momenteel mee moeten doen zijn we letterlijk dag en nacht bezig om ervoor te zorgen dat alle teams op een fijne manier aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. We merken alleen dat we nu en dan tegen onze grenzen aanlopen en helaas niet iedereen (helemaal) tevreden kunnen stellen.

De uitdagingen beperken zich niet tot de Technische Commissie. Op veel andere vlakken merken we dat commissies stil liggen of dat de overgebleven vrijwilligers onevenredig zwaar worden belast, wat het voor hen ook steeds moeilijker maakt. Daarnaast worden we als bestuur steeds vaker gedwongen de gaten op te vullen die er ontstaan door het blijvend tekort aan vrijwilligers. En dit is geen houdbare situatie.

Deze brief mogen jullie daarom gerust een brandbrief noemen. Met onvoldoende vrijwilligers zal het misschien niet goed mogelijk meer zijn om de vereniging goed te besturen. Dat zal over de gehele linie gevolgen hebben. Zaken zullen niet meer worden geregeld en opgepakt en in de toekomst zal dat waar we trots op zijn steeds moeilijker te realiseren zijn.

We willen veel!

Om een levendige en goed functionerende vereniging te kunnen zijn, is er veel werk te doen. Dat weten de vrijwilligers die op veel plekken binnen de vereniging hun verantwoordelijkheid nemen, taken oppakken en uitvoeren. Vaak niet alleen omdat het nodig is om de club goed te laten draaien, maar ook omdat het leuk is om te doen. Het bestuur waardeert dat enorm. Daarnaast zouden we heel graag verder gaan met de goede ideeën die uit de strategiesessies met de KNHB zijn voortgekomen.

Dat gaat alleen met z’n allen….

Met deze brief doen we een dringend beroep op alle leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden en huidige vrijwilligers. Ook op hen die al dingen doen of gedaan hebben. Eigenlijk op iedereen die MHC Vianen een warm hart toedraagt en betrokken is bij de club. Alleen met z’n allen kunnen wij deze mooie club draaiende houden.

Vooralsnog zijn we op zoek naar invulling of versterking voor de volgende commissies/functies:

 

 • Scheidsrechterscommissie (o.m. indeling scheidsrechters, coördinatie opleiding scheidsrechters)
 • Technische Commissie:
  • Jongste Jeugd
  • Jeugd
  • Begeleiding trainers/coaches/team managers
  • Zaalhockey
 • Bestuurslid belast met Technische Commissie
 • Bestuurslid activiteiten
 • Barindelers
 • Evenementencommissie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Sponsorcommissie
 • Communicatiecommissie (nieuwsbrieven, contact media, content voor website/app/socials)
 • Gastheren/-vrouwen voor zaterdagochtend (o.m. ontvangst bezoekende teams)
 • Bouwcommissie (groot onderhoud clubhuis)

 

Mocht je belangstelling hebben voor één van de bovengenoemde functies, of een andere taak op je wil nemen, neem dan contact met ons op ([email protected]). We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur MHC Vianen

 

14-7-2021
Goed bezochte strategiesessie met KNHB - veel inspiratie!
 

Zoals aangekondigd vond op 5 juli een strategiesessie met de KNHB plaats over de toekomst van MHC Vianen. Deze sessie is onderdeel van het traject waar we enige tijd geleden samen met de KNHB aan zijn begonnen om een nieuw beleidsplan op te stellen, dat gericht is op de onze toekomst. Voor deze avond hadden zich niet minder dan 20 vrijwilligers gemeld! En we kunnen daarmee spreken over een meer dan succesvolle avond!

We hebben tijdens deze avond allereerst stilgestaan bij de voorgestelde visie, ambities en doelen voor de komende jaren. Uiteraard hebben we hiervoor ook gebruik gemaakt van de resultaten van de recente ledenenquête. Op basis van deze visie is een vijftal ambities opgesteld die nodig zijn om deze ambities te behalen. Deze ambities zijn dus eigenlijk de belangrijkste doelen voor MHC Vianen voor de komende jaren. Tenslotte hebben we aan elk van deze ambities een aantal doelstellingen gekoppeld - deze dragen bij aan het behalen van de ambitie en zijn eigenlijk een soort tussenstapjes op weg naar het behalen van onze ambities. Natuurlijk betekent dit niet dat de onderwerpen die nu niet in deze ambities genoemd zijn geen aandacht krijgen de komende jaren, maar we vinden het belangrijk om voor de komende periode een aantal speerpunten voor de club te hebben.

Op basis van de bijdrage van alle aanwezigen zijn de ambities en doelstellingen nog verder aangescherpt. En bij enkele ambities is het al gelijk gelukt om deze te vertalen naar concrete acties, die we op heel korte termijn in gang kunnen zetten! Bij andere ambities zijn er misschien nog wat tussenstapjes nodig. 

Wij denken dat we op basis van de input van de bijeenkomsten een stevige basis gelegd hebben de komende jaren! Natuurlijk moet e.e.a. nog verder uitgewerkt worden, maar de eerste stappen zijn gezet! 

Wij kijken terug op een leuke en energieke avond waar veel ideeën zijn aangedragen. Veel aanwezigen waren ook  (deels) nieuw, maar zaten wel al vol plannen, suggesties en waren ook zeker bereid de handen uit de mouwen te steken voor onze mooie vereniging! 

Zodra we de ontvangen input van deze avond verder verwerkt hebben, zullen we jullie uiteraard uitgebreider informeren - alleen met z'n allen lukt het om MHV Vianen verder te verbeteren! Zo zorgen we ervoor dat er nog meer mensen met veel plezier blijven en komen hockeyen!

 

Bestuur MHC Vianen:

Mark Versteeg
Paul van Broeckhuysen
Marcel van Kamp
Rosa’l Sluisdom
Erik Zijderveld