Zonnepanelen op het clubhuis

21-4-2024  | 
In verband met het 125-jarig bestaan van de Rabobank is er in november 2023 een subsidiepot van EUR 125.000,- beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven die door verenigingen of stichtingen worden opgezet. Eerder werd al aangegeven dat M.H.C. Vianen een subsidie toegekend werd van EUR 7.500 voor het project ‘Zon op het dak’.

Na een kleine aanbesteding onder een aantal aanbieders is een installateur geselecteerd die 12 zonnepanelen op het dak plaatst met een capaciteit van 500 Wp per paneel.  Dit levert op jaarbasis ca. 5.400 kWh op, dit draagt bij aan het terugdringen van de energiekosten. 

Op dinsdag 2 april zijn de panelen geplaatst en aangemeld en kunnen we reeds zien dat er al 330 kwH is opgewekt de afgelopen weken. 

We danken via deze weg nogmaals Rabobank Lek en Merwede voor het mogelijk maken van deze verduurzamingsmaatregel, laat de zomer maar komen!

Met duurzame en sportieve groet,

Bestuur MHC Vianen
 
 

terug naar vorige scherm