VOG verplicht met ingang van seizoen 2015-2016

24-6-2015  | 
VOG verplicht met ingang van seizoen 2015-2016

Met ingang van het seizoen 2015-2016 is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers vanaf 18 jaar die als trainer, coach, teammanager, commissielid en bestuurslid werken met minderjarige leden. 
De MHC Vianen wil met deze verplichte VOG grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. 

De VOG wordt digitaal aangevraagd.  Er zijn geen kosten aan verbonden.

Alle vrijwilligers die onder de regeling vallen krijgen in september 2015 de uitnodiging om de VOG aan te vragen.

Het bestuur
Bijlage: ALGEMENE Gedragsregels MHC VIANEN v1(1).pdf
 
 

terug naar vorige scherm