Gedragsregels MHC Vianen / Verklaring omtrent het Gedrag

19-7-2017  | 
Gedragsregels MHC Vianen

Veilig Sportklimaat (VSK)

Veilig Sportklimaat (VSK)

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. 
Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

De MHC Vianen werkt hier ook aan mee. Recent zijn de gedragsregels, het tuchtreglement, het pestprotocol, en de gedragsregels sexuele intimidatie vastgesteld door het bestuur.

De documenten zijn achter de login bij het onderdeel documenten in te zien.

Bij het begin van seizoen worden deze regels nadrukkelijk onder de aandacht van iedereen gebracht. 

Vrijwilligers (trainers,coaches, managers) zijn dan genoodzaakt een (gratis) verklaring omtrent het gedrag aan te vragen. 

Nadere informatie hierover volgt. 

Het bestuur
Bijlage: ALGEMENE Gedragsregels MHC VIANEN v1.pdf
 
 

terug naar vorige scherm