Automatische Incasso voor PVV-leden

15-3-2009  | 

Geachte PVV-leden van de MHC Vianen,

De Algemene Ledenvergadering is 5 september 2008 akkoord gegaan met het voorstel automatische incasso als standaard betaalwijze in te voeren.

Om vanaf seizoen 2009/2010 te kunnen incasseren kunt u uit de volgende mogelijkheden kiezen:

• U kiest voor automatische incasso in 1 x. De verschuldigde gelden worden in 2009 op of rond 1 oktober van de door u opgegeven rekening afgeschreven. De volgende seizoenen telkens op 1 oktober.

• U kiest voor automatische incasso in 2 x.

De verschuldigde gelden worden in 2009 op of rond 1 oktober en 1 november afgeschreven. De volgende seizoenen telkens op 1 oktober en 1 november.

Als u van mening bent dat er een onjuist bedrag is afgeschreven dan heeft u 30 dagen de tijd om het bedrag dat afgeschreven is, terug te laten boeken op uw rekening.

  • U betaald op factuur binnen 30 dagen. De kosten hiervoor bedragen Euro 5.00.

Bij niet tijdig voldoen (30 dagen) op factuur of onvoldoende saldo waardoor de incasso niet kan plaatsvinden worden extra kosten van Euro 5.00 bij de leden in rekening gebracht met een directe betalingsverplichting onder gelijktijdige uitsluiting van training en wedstrijden.

VOORDELEN LEDEN

• Gespreide betaling mogelijk.

• Geen kosten bij keuze voor automatische incasso.

• Er wordt later geïncasseerd dan dat er voorheen gefactureerd werd.

VOORDELEN CLUB

• Minder belasting van vrijwilligers i.v.m. steeds arbeidsintensievere debiteuren controle/incassering.

• Leden vergeten niet te betalen.

• Bankkosten nemen af.

Leden die niet aan de bovenstaande betalingscondities kunnen voldoen dienen per omgaande contact op te nemen met de penningmeester om de situatie te bespreken en tot een passende oplossing te komen.

LET OP!

Indien U dit formulier niet heeft ingestuurd vóór 16 maart gaan wij ervan uit dat U de mogelijkheid om € 5.00 te besparen laat lopen.

U kunt het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en ingescand retourneren per E-mail aan de [email protected], inleveren in de brievenbus in het clubhuis of per post versturen aan:

Ledenadministratie MHC Vianen
Desirée van Ooij
Amaliastein 41
4133 HA Vianen.
 
Namens het bestuur Kitty Schüssel, Penningmeester


Bijlage: doorlopende machtiging algemeen PVV.pdf
 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm