Corona update

Algemene Ledenvergadering

24-6-2013  | 

Op vrijdag 31 mei j.l. zijn in de algemene ledenvergadering diverse onderwerpen aan de orde geweest.

Begroting 2013-2014 en contributies voor 2013-2014

Voorziene tegenvallende inkomsten (barmarge, sponsorgelden, contributies) en voorziene hogere uitgaven (veld- en zaalhuur, energie, contributies KNHB) maken het noodzakelijk om de contributies voor de verschillende categorieën leden meer dan normaal te verhogen. Vorig seizoen zijn de contributies alleen met de CBS-indexering gestegen. Om ook in de toekomst goede trainers, materialen, etc., te kunnen blijven aanbieden is een verhoging boven het CBS indexering nodig.
De leden hebben op deze vergadering ingestemd met dit voorstel.

De leden hebben erop aangedrongen het bestaan van het Jeugdsportfonds onder uw aandacht te brengen.

www.jeugdsportfonds.nl

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging.
Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken.
Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en betaalt de contributie en benodigde sportattributen. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg (zg. intermediairs). Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.
Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen, stuur dan een mail naar [email protected].

Statuten en Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is met algemene stemmen aangenomen en vanaf 1 juni 2013 geldig.
De statuten zijn ook door de leden akkoord bevonden. Aanstaande vrijdag 21 juni worden de statuten rechtsgeldig gemaakt door notaris Stein van "DeNotarissen” uit Vianen.

Het bestuurBijlage: MHC Vianen PVV 2000 Contributies 2013-2014.pdf
 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm