Corona update

Algemene Leden Vergadering - Vrijdag 31 mei 2013

31-5-2013  | 

De statuten en het huishoudelijk reglement stammen uit 2000. Ondertussen is er in onze samenleving veel veranderd. De huidige statuten sluiten daar onvoldoende op aan.Een commissie bestaande uit Rien Boumans (jeux des boules), Maarten Arends (hockey), Marielle Bende (deskundig adviseur) en Peter Beumer (bestuur) heeft het afgelopen jaar de statuten en het Huishoudelijk Reglement kritisch onder de loep genomen. Aangepaste versies zijn aan het bestuur aangeboden. Het bestuur vraagt de leden de wijziging te accepteren.

Er is gekozen voor een toegankelijke en begrijpelijke taal. De verschillen tussen hockeyleden en jeux des boules leden zijn in de nieuwe statuten grotendeels weg genomen.
Rechten en plichten van leden zijn duidelijker verwoordt. Meer directe inspraak, ook voor jongere leden is een belangrijke wijziging.

Achter de login (mijn vianen / overig / documenten) zijn de nieuwe statuten en het HR in te zien.

 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm