Vinger aan de pols met betrekking tot de financiële situatie

18-5-2011  | 

Actiepunt van ALV van 27-8-2010: Vinger aan de pols met betrekking tot de financiële situatie van de vereniging.

In maart 2011 hebben de penningmeester, onze boekhouder en de voorzitter, de cijfers t/m 31-12-10 besproken (7 maanden)

De resultaten van de eerste 7 maanden zijn opgenomen in het document begroting versie 3.0 die in het ledengedeelte van de site onder documenten is opgenomen.

Daarnaast zijn ook de startbegroting (versie1.0) en de extrapolatie t/m 3105211 (einde boekjaar) in dat document opgenomen.

Uit dit overzicht blijkt dat de begrote uitgaven de begrote inkomsten niet zullen overstijgen. De verwachting is gegrond dat er over het hele boekjaar een overschot in de boeken gaat.

De uitgaven en inkomsten bar worden door de boekhouder nader uitgesplitst om meer inzicht in deze posten te krijgen.

Op basis van deze inzichten is het niet noodzakelijk om een speciale ALV te beleggen i.v.m. een te verwachten negatief resultaat.

Sportieve groeten,

Peter Beumer
Voorzitter


 

 

 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm