We mogen weer! Vervolg corona update

14-1-2022  | 
Beste leden,

Het is eindelijk zover! De eerste versoepelingen zijn een feit. Dat betekent dat er ook meer mogelijkheden zijn voor onze jeugd en senioren om te hockeyen. Hier zijn wij (en jullie vast ook) heel blij mee. Helaas kunnen we nog niet alles, maar de eerste stap is er. De KNHB is nog druk bezig met overleggen over de nieuwe maatregelen, maar we wilde wel alvast de belangrijkste punten met jullie delen, omdat de versoepelingen morgen al ingaan. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:
  • Vanaf zaterdag 15 januari is het voor alle teams weer mogelijk om te trainen. Hiervoor is geen tijdsrestrictie meer. De trainingstijden van het veld (van voor de winterstop) komen daarom voor iedereen weer terug;
  • Daarnaast zijn onderlinge wedstrijden ook weer toegestaan. Dit betekent dat wedstrijden binnen de club georganiseerd mogen worden. "Om de beschikbaarheid van de velden hiervoor te controleren, verwijzen wij jullie graag door naar de technische commissie;
  • Competitie is helaas nog niet mogelijk. Dit betekent dus ook dat oefenwedstrijden tegen andere clubs nog niet zijn toegestaan;
  • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. Let op! Voor alle voorzieningen binnen het clubhuis is een geldig Corona Toegang Bewijs (CTB) nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder;
  • Bij binnensportlocaties is ook een geldig CTB nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder;
  • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, vragen wij hen om de sportlocatie te verlaten;
  • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor zowel trainingen als wedstrijden;
  • Tijdens het sporten is 1,5 m afstand niet meer nodig. Wij vragen iedereen voor en na een training/wedstrijd deze afstand wel in acht te nemen om de kans op besmetting te verkleinen;
  • Daarnaast zijn mondkapjes bij binnensportlocaties verplicht. Deze mag alleen af tijdens het sporten. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
Eén ding hebben we nog niet genoemd en is helaas nog erg onzeker: de zaalcompetitie en trainen in de zaal. Dit is iets waar we helaas nu nog weinig zicht op hebben. We weten in ieder geval dat competitie spelen nu nog niet mag, maar wat dat betekent voor het verloop van de competitie is nog onduidelijk. Zodra wij duidelijkheid krijgen vanuit de KNHB, horen jullie dit van ons. Wat betreft het trainen in de zaal: dit is wel weer mogelijk, maar hier zijn we afhankelijk van de mogelijkheden bij Helsdingen. We hopen volgende week hier meer over te weten. De TC neemt hiervoor contact op met de betreffende teams.  Zolang de zaaltrainingen niet zeker zijn, kan er buiten getraind en gespeeld worden.

Voor verdere vragen over trainingstijden kunnen jullie terecht bij de technische commissie.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groet,
Bestuur en Communicatiecommissie MHC Vianen
 
 

terug naar vorige scherm