Oproep voor deelname strategiesessie op 5 juli

28-6-2021  | 

Beste leden en ouders van MHC Vianen

Enkele weken geleden hebben we jullie door middel van een ledenenquête gevraagd jullie mening te geven over een groot aantal zaken binnen MHC Vianen. We vinden het heel fijn dat een groot aantal van jullie de moeite heeft genomen deze enquête in te vullen! En jullie mening is hard nodig - voor het verbeteren van onze vereniging en om er voor te zorgen dat er nog meer mensen met veel plezier blijven en komen hockeyen!

Deze ledenenquête staat niet op zichzelf – kort geleden zijn we samen met de KNHB aan een traject begonnen om een nieuw beleidsplan op te stellen, dat gericht is op de toekomst. Op die manier willen we een aantal zaken beter ‘op poten’ te kunnen zetten, duidelijke keuzes voor de komende jaren te maken, maar vooral uiteindelijk te komen tot praktische initiatieven waar we direct mee aan de slag kunnen. Belangrijke aandachtspunten die bijvoorbeeld uit de ledenenquête naar voren komen zijn ‘duidelijker en regelmatige communicatie’, ‘vrijwilligersbeleid’, ‘accommodatie’, ‘duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden’, maar ook ‘ledenwerving’.

In de ledenenquête heeft een aantal van jullie al aangegeven graag me te willen denken over hoe we een aantal zaken binnen MHC Vianen zouden kunnen verbeteren. Op maandag 5 juli vindt er een vervolgsessie met specialisten vanuit de KNHB plaats. Voor deze avond zoeken we 10 tot 15 vrijwilligers die samen met ons mee willen denken over de toekomst van MHC Vianen. Dit geldt voor leden, maar uiteraard ook voor ouders van (jonge) leden! De avond begint om 19.30u (inloop vanaf 19.15u) en zal plaatsvinden in het clubhuis (met inachtneming van de geldende Corona-maatregelen).

Mocht je dus belangstelling hebben om samen met ons na te denken over de toekomst van MHC Vianen, stuur dan een mailtje naar [email protected].

Met sportieve groet!

Bestuur MHC Vianen

 
 

terug naar vorige scherm