ClubCollect verzorgt de contributie-inning voor onze vereniging

14-9-2018  | 

Wijziging contributie innen


Vanaf dit seizoen zijn er wat zaken veranderd met betrekking tot het innen van

de contributie. Onze club is een samenwerking aangegaan met ClubCollect. Zij gaan ons

ondersteunen door namens ons betaalverzoeken en eventuele herinneringen te versturen.


De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken

binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook de contributie innen is hierbij aan bod

gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen maken. Om die reden gaan wij

vanaf komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft

met contributie innen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die

ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit

veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijk tot

gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

Wat gaat er veranderen?


ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail,

sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de

link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze

beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk

kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd

middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een

betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid

betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u

altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo

nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.


Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele

persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze

persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciСle

doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de

persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming

Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).


Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd

terecht bij de penningmeester. Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden

zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.


Op onze website staan de nieuwe contributie bedragen:

https://mhc-vianen.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=club_lidworden&m=3


Met vriendelijke groet,


 

Het bestuur

 
 

terug naar vorige scherm