Uitnodiging: Algemene Leden Vergadering Voorjaar 2016; 24 juni 2016

21-6-2016  | 

Algemene Leden Vergadering van  MHC-Vianen

Vrijdag  24 juni 2016 om 20.30 uur

In het clubhuis van de vereniging aan de Clarissenhof 58 te Vianen.

De documenten staan vanaf 5 juni op de website (www.mhc-vianen.nl) (achter de login).

Op verzoek ([email protected]) wordt een documentenset toegestuurd.

Alleen de notulen  zijn ook in een beperkt aantal beschikbaar tijdens de vergadering.

 

A G E N D A

1.      Opening door de voorzitter

2.      Mededelingen en ingekomen stukken

3.      Notulen van de ALV van 11 december 2015

4.      Bestuursverkiezingen

Het bestuur bestaat uit:   

Peter Beumer is zittend bestuurslid, 2 termijnen.

Remi Held is zittend bestuurslid, 2 termijnen+.

Harco Gruter is zittend bestuurslid, 1 termijn.

Willem Eland is zittend bestuurslid, 1 termijn

Arthur Vogelezang is aftredend bestuurslid (treedt af per 24 juni 2016)

Het bestuur dient tenminste uit 5 personen te bestaan. De vacature wordt z.s.m. opgevuld.

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement kan een nieuw bestuurslid door het zittende bestuur voorgedragen worden of door tenminste vijf leden. De voordracht van tenminste 5 leden dient  uiterlijk 2 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De stemmen tijdens de ALV bepalen uiteindelijk wie er tot het bestuur kunnen toetreden. Het bestuur bepaalt zelf wie de functie van voorzitter, secretaris, en penningmeester op zich neemt.

 

5.      Dossier Sportpark Blankesteijn (velden, clubhuis, verduurzaming, parkwachter)

Zie toelichting

 

6.      Vrijwilligers enquête ; uitkomsten

 

7.      Begroting seizoen 2016 – 2017

-          Begrotingsvoorstel 2016-2017 met toelichting penningmeester

-          Voorstel contributies seizoen 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 

8.      Rondvraag

 

9.      Volgende ALV: december 2016

 

10.  SluitingBijlage: Agenda ALV 24-06-16 def.pdf
 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm