Bespeelbaarheid van kunst(zand/water)grasvelden bij vorst en sneeuw

11-11-2016  | 
De MHC Vianen hanteert de instructie van de KNHB

Bespeling van kunstgrasvelden bij vorst en sneeuw
Het bespelen van (semi)-zandkunstgrasvelden tijdens een vorstperiode geeft voor het veld -tenzij sprake is van extreme vorst, > - 10C.,- geen problemen.
 
Voor de beoordeling van een (semi)-zandkunstgras speeloppervlak voor hockeybespeling tijdens vorst zijn de navolgende criteria van belang :
-een, wegens bevriezing, hard speeloppervlak; 
-oneffenheden welke zijn ontstaan door ongelijke zandverdeling, geringe naadopeningen, bevroren blad- en vezelresten; 
-geen uniform stroef speeloppervlak wegens plaatselijk gladde plekken welke met name ontstaan op schaduwrijke plaatsen;
 
Een oneffenheid veroorzaakt door de genoemde omstandigheden zal wegens een relatief hard speeloppervlak en een daardoor hogere balsnelheid een afwijkend balgedrag veroorzaken en het (blessure)gevaar voor de spelers doen toenemen.
Indien sprake is van één of meerdere van de genoemde omstandigheden kan een (semi) zandkunstgrasveld worden afgekeurd, wegens (blessure)gevaar voor de spelers.
 
Bespeling van waterkunstgrasveld
Voor waterkunstgrasvelden is het volgende van belang: door vernieuwde testen op het terrein van wrijving en G-krachten is het verplicht om een waterkunstgrasveld in een natte conditie te bespelen. In de winter (bij ons eerste week december 2016) worden waterinstallaties afgesloten en is het dus niet mogelijk om het veld via besproeiing nat te maken.
 
Voor de beoordeling van bespeling van een waterkunstgrasveld bij vorst zijn dan ook de volgende twee zaken van belang: 
- ten eerste is het veld vochtig, 
- ten tweede, nog belangrijker, is het veld veilig om op te spelen. 
Met andere woorden: levert bespeling wel of niet onnodig risico voor de speelsters en spelers op.
 
Bespeling van met sneeuw bedekte kunstgrasvelden (water-zand)
Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw is het raadzaam het veld niet te betreden en zeker niet te bespelen.
Door het betreden wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veldoppervlak ijsvorming ontstaan waarin de vezels van de kunststofmat vastgevroren raken.
Wanneer onder dergelijke omstandigheden wordt gespeeld en daardoor de sneeuwlaag over een groot oppervlak van het speelveld wordt geplet(=samengedrukt) zal deze niet meer kunnen worden verwijderd en zal het bij invallende dooi ook langer duren voordat de samengedrukte sneeuwijsplakken zijn weggesmolten en het veld weer bespeelbaar is.
 
Gevoelstemperatuur
Naast de temperatuur bestaat er ook nog de zogenaamde gevoelstemperatuur. Gevoelstemperatuur is geen echte temperatuur, maar meer een beleving die persoons- en plaatsgebonden is. In de beoordeling of er wel of niet gespeeld kan worden bij bepaalde temperaturen onder nul, met daarbij een bepaalde windkracht is dan ook geen strak getal aan te geven. In een omgeving waar door bomen de wind getemperd wordt, kan wellicht met dezelfde wind en temperatuur gespeeld worden t.o.v. een veld dat vrij ligt.
Neem echter in uw beoordeling ook de leeftijd en de bewegingsintensiteit van de spelers en speelsters mee: de bewegings- en handelingssnelheid van F-kinderen is lager dan van kinderen in de B-leeftijd en bij hen zal dus sneller een bepaalde gevoelstemperatuur een overweging zijn om de wedstrijd niet door te laten gaan.

 
 

terug naar vorige scherm