Nieuws van het bestuur en de commissies

15-11-2014  | 

Nieuws van het bestuur en de commissies november 2014


Herinrichting Sportpark Blankensteijn

De sportverenigingen van Blankensteijn hebben samen hun plannen voor de herinrichting van het sportpark en de fasering van de aanleg/renovatie van de kunstgrasvelden gedeeld met de gemeente. De gemeente was blij verrast met onze proactieve houding, en gaat de haalbaarheid de plannen onderzoeken en doorrekenen.

Aanbesteding van het werk door de gemeente moet plaatsvinden in februari 2015 om de 1ste fase in de zomer van 2015 te kunnen uitvoeren.

De 1ste fase van het werk houdt ondermeer in het omzetten van ons veld 1 in een waterveld, en de aanleg van 2 zand-ingestrooide KG-velden (waarvan één voor VIKO).

Wordt spoedig vervolgd....

My Order - Cashless

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het cashless betalen en de pin Beschik je nog niet over de noodzakelijke polsbandjes of de token voor op je mobiel, stuur dan een mail naar [email protected]. Het secretariaat zorgt dan, dat je ze alsnog krijgt.

Tot maart 2015 zal er nog een normale kas worden aangehouden.

Afval beperken en de afwas doen.

Het gebruik van de gekleurde bekers en de mokken gaat goed. Vergeet alleen niet de bekers en mokken in de afwasmachine te plaatsen. Die afwasmachine (rechts onder de bar) mag je aanzetten tijdens je bardienst. De afwasblokjes liggen in het kast naast de afwasmachine.

De nieuwe koffieautomaat

Tot nu toe horen we alleen maar goede verhalen over het nieuwe koffieapparaat. Het onderhoud is makkelijk uit te voeren, en de koffie smaakt goed.

De clubhuiscie. zoekt een vrijwilliger die hun incidenteel kan helpen op de zaterdagmorgen. Die vrijwilliger krijgt de sleutels voor het onderhoud van het koffieapparaat. Alleen als bijvoorbeeld de koffievoorraad in de keuken op zou zijn, is zijn/haar hulp gewenst. Dus ben je bijna altijd al aanwezig op zaterdagmorgen, en wil je deze taak op je nemen? Mail naar [email protected]! Alvast bedankt.

Hoe zit dat? Gratis verstrekkingen aan de bar

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er zonder betaling koffie, fris, etc. , genomen wordt. Dat zal iedereen begrijpen.

Er zijn enkele duidelijke uitzonderingen:

  • Een scheidsrechter mag na afloop van een gefloten wedstrijd, als blijk van waardering, één consumptie komen ophalen bij de bar;
  • Tijdens vergaderingen en TC-bijeenkomsten worden met mate gratis consumpties verstrekt;
  • De begeleiding (coach,manager,verzorger) van de teams die bij ons te gast zijn, bieden wij ook koffie of thee aan. Niets anders.

Organiseer je een bijeenkomst in het clubhuis, vraag dan vooraf aan het verantwoordelijk bestuurslid of gratis verstrekking van consumpties mogelijk is.

Zaalhockeycompetitie 2014-2015

Zaalhockey in het nieuwe sportcentrum, we zijn heel benieuwd! Twee normale velden met goede balken staan ons nu ter beschikking. De zaalcie. bestaande uit Pieter-Bas de Wit en Vincent van Huijgevoort zijn samen met Paula Rip vanaf augustus bezig om de beste trainingstijden in onze sporthal te reserveren. 15 teams gaan dit seizoen de zaal in.

Wisselende commissieleden

Dank aan vertrekkende commissieleden en een welkom voor hun vervangers

Desirée van Ooij heeft de taak van arbitragecommissie overgedragen aan Fred van den Heuvel.

Fred kan hulp gebruiken. Interesse? Stuur een mail naar [email protected]


"Meet and Greet” met bestuursleden in december 2014 en januari 2015

Ouders en begeleiding van de Benjamins, F t/m C jeugd

Binnenkort ontvangt u via de trainer of coach een uitnodiging voor een kennismaking met het bestuur en de toekomstplannen voor uw vereniging. Wij willen u graag samen met de andere ouders van de overige kinderen in de trainingsgroep van uw zoon en/of dochter ontmoeten.

We willen als vereniging in vele opzichten groeien, daarvoor is het belangrijk dat het bestuur voeling houdt met de leden, en bij de jongeren geldt dat ook voor hun ouders.

B- , A- jeugd en de seniorenteams en de begeleiding van die teams

Ook met jullie willen wij praten over de toekomst van de vereniging. Ook jullie zullen via je trainer of coach een uitnodiging voor een kennismakinguurtje ontvangen.


8ste Lustrum MHC Vianen nadert

5 september jl. was het 39 jaar geleden dat de MHC Vianen is opgericht. Dat betekent dat we volgend seizoen een mooi jubileum gaan vieren. Het 40-jarig bestaan gaan we uitbundig vieren.

De jeux des boules afdeling viert in 2015 haar derde lustrum.

Wie wil zitting nemen in de lustrumcie.? Interesse? Stuur een mail naar [email protected]

Wordt vervolgd!


Met sportieve groeten,

Peter Beumer

voorzitter 
 

terug naar vorige scherm