Nieuws van het bestuur en de commissies september 2014

12-9-2014  | 

Herinrichting Sportpark Blankensteijn

Zoals jullie misschien in de plaatselijke kranten hebben gelezen zal sportpark Blankensteijn vanaf 2015 heringericht worden. Het verzoek van de Blankensteijn-verenigingen om uitbreiding van de veldcapaciteit heeft een gewillig oor gevonden bij de raadsleden.

Momenteel is een werkgroep waarin de betrokken verenigingen zijn vertegenwoordigd bezig om de ideale indeling en inrichting van Blankensteijn op papier te krijgen.

Een in het leven te roepen accommodatie-cie. zal zich vervolgens met de begeleiding van de praktische uitvoering bemoeien.

Het bestuur zet in op omzetting van het huidige hoofdveld naar een "vol waterveld”, en de aanleg van één extra zandingestrooid kunstgrasveld, en het eventuele medegebruik van een combinatieveld voor handbal, korfbal, en hockey.

Het kunnen beschikken over een waterveld is belangrijk om de concurrentie te kunnen aangaan met de ons omliggende verenigingen met betrekking tot de sportieve ambitie, en het speelgenot.

Afval beperken

Wekelijks worden er enkele honderden plastic bekertjes gebruikt voor koffie, thee en limonade. De clubhuiscie. heeft besloten dat dat veel minder moet en kan.

Voor de limonade na de wedstrijd zijn er IKEA-bekers aangeschaft, de gewassen en hergebruikt moeten worden.

Koffie en thee drinken we binnenkort uit een porseleinen mokje geleverd door de MAKRO.

Vervanging koffieautomaat

Begin volgende week wordt de koffieautomaat vervangen. De kwaliteit van de koffie is enige tijd onderwerp van gesprek geweest. De clubhuiscie. heeft de opmerkingen van de barvrijwilligers en de koffiedrinkers doorgespeeld naar de leverancier. Zij hebben geprobeerd de kwaliteit te verbeteren, echter dat is niet gelukt. De MAKRO Vianen heeft aangeboden een kwalitatief betere koffieautomaat te leveren als onderdeel van een bredere overeenkomst tussen hen en de MHC Vianen. De nieuwe automaat wordt volgende week geleverd en geïnstalleerd.

Competitie gestart

Afgelopen weekend is de competitie van het seizoen 2014-2015 van start gegaan. Het is de TC gelukt om 27 competitieteams en 2 trainingsgroepen samen te stellen die allemaal gecoacht en getraind worden op onze beperkte accommodatie.

Veel dank aan de leden van de TC en al die andere vrijwilligers die zorgen dat we weer van start kunnen.

Wisselende commissieleden

Dank aan vertrekkende commissieleden en een welkom voor hun vervangers.

Marie-Jose Verweijbedankt voor het doen van de ledenadministratie, Tim Engelen bedankt voor het overnemen.

Jaap van Wuijckhuijsebedankt voor het doen van het wedstrijdsecretariaat, Laurens van Huijgevoort bedankt voor het overnemen.

Marian Bolandbedankt voor het doen van de barindeling, en Kevin Appelman bedankt voor het overnemen.

8ste Lustrum MHC Vianen nadert

5 september jl. was het 39 jaar geleden dat de MHC Vianen is opgericht. Dat betekent dat we volgend seizoen een mooi jubileum gaan vieren. Een 40 jarig bestaan gaan we uitbundig vieren.

Wordt vervolgd!

 

Van de voorzitter

Peter Beumer

 

 

 

 
 

terug naar vorige scherm