Algemene Leden Vergadering van MHC-Vianen / PVV 2000

20-5-2014  | 

Algemene Leden Vergadering van MHC-Vianen / PVV 2000

Vrijdag 20 juni 2014 om 20.30 uur

In het clubhuis van de vereniging aan de Clarissenhof 58 te Vianen. De documenten staan vanaf 30 mei op de website (www.mhc-vianen.nl) (achter de login). Op verzoek ([email protected]) wordt een documentenset toegestuurd. Alleen de notulen zijn ook in een beperkt aantal beschikbaar tijdens de vergadering.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ALV van 29 november 2013 (zie bijlage).
 4. Dossier Huur kunstgrasveld / Uitbreiding Veldcapaciteit / Rapportage Bende/Leijten
 5. Financiën MHC-Vianen /PVV 2000 seizoen 2013-2014
  • Halfjaarcijfers. Toelichting penningmeester a.i. (zie bijlage)
 6. Bestuursverkiezingen

  Het bestuur bestaat uit:
  Peter Beumer is zittend bestuurslid, Remi Held is zittend bestuurslid, Harco Gruter is zittend bestuurslid. Het bestuur dient tenminste uit 5 personen te bestaan. Het bestuur draagt de volgende personen voor:

  • Arthur Vogelezang (functie bestuurlid / cie Sponsoring en PR)
  • Willem Eland (functie penningmeester / cie Financiën)

  Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement kan een nieuw bestuurslid door het zittende bestuur voorgedragen worden of door tenminste vijf leden. De voordracht van tenminste 5 leden dient uiterlijk 2 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De stemmen tijdens de ALV bepalen uiteindelijk wie er tot het bestuur kunnen toetreden. Het bestuur bepaalt zelf wie de functie van voorzitter, secretaris, en penningmeester op zich neemt.

 7. Begroting seizoen 2013 – 2014
  • Toelichting penningmeester
  • Voorstel contributie seizoen 1 juli 2014- 30 juni 2015
 8. Voorstellen van het bestuur
  • Duo-lidmaatschap
  • Gezinskorting
  • Teamtaken (vrijwilligerswerk)
 9. Rondvraag
 10. Volgende ALV november/december 2014
 11. Sluiting
 
 

terug naar vorige scherm