ALV 29 november jl.

13-12-2013  | 

Op 29 november jl. hebben 21 personen de najaars ALV bezocht. Het was de eerste ALV onder de vernieuwde statuten. Ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar hadden voor het eerst stemrecht. De ALV heeft kritisch de toelichtingen van het bestuur op het reilen en zeilen van de vereniging becommentarieerd. De kascontrolecommissie heeft ingestemd met het financieel jaarverslag. Alle belangrijke activiteiten en ontwikkelingen zijn door het bestuur in het jaarverslag 2012-2013 vastgelegd.

Tijdens de ALV heeft het bestuur de aanwezigen geïnformeerd over alle ontwikkelingen binnen de club. De onderwerpen veldhuur, zelfwerkzaamheid, kwaliteit hockeyvelden, Drank en Horecawet, vrijwilligersbeleid zijn de revue gepasseerd. Ontwikkelingen zijn er volop, blijf op de hoogte houden via de site!

De afgelopen ALV betekende ook het afscheid van de bestuursleden Wouter Goes en Ariën Pons. Harco Gruter is als Hoofd TC toegetreden tot het bestuur.Versterking van het bestuur is zeer welkom (lidmaatschap is overigens niet vereist). Belangstelling? mail naar [email protected]

Benieuwd naar wat er nog meer besproken is op de ALV? Binnenkort worden de notulen van de ALV beschikbaar gesteld op de site!

Het Bestuur

 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm