Corona update

Bestuur zoekt opvolging voor sponsorcommissie

11-5-2013  | 

Het huidige sponsoring commissielid geeft graag het stokje over om met nieuw elan de bestaande sponsors te ondersteunen en nieuwe initiatieven teontplooien. Een leuke en belangrijke taak voor iemand die middenin het Viaanse staat. Voor een club als MHC Vianen zijn sponsoren van groot belang. Dankzij bijdrages van sponsors kan het door de technische commissie opgestelde sportbeleid worden uitgevoerd en extra aandacht worden gegevenaan (jeugd)ontwikkeling. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die deze taak over willen nemen. Duo functies zijn natuurlijk ook zeer goed mogelijk.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter of met:
Kees Swildens (HVTL)
06 - 20 91 88 43
[email protected]

Korte taakomschrijving coördinator sponsoring:

Periodiek voortgang bespreken met de voorzitter.
Een maal per jaar verslag doen van sponsoring situatie.
Contact houden met bestaande sponsors.
Mogelijkheden voor werven van sponsors in Vianen verkennen.
Nieuwe sponsors aanstellen en in LISA vastleggen.
Er zijn voorbeeldbrieven en mails.
Veel kan via telefoon en email vanuit huis.
Goed te doen alleen maar ook prima met zijn tweeën.

 
 

terug naar vorige scherm