Wat is er besproken tijdens de ALV van 30 november jl.?

19-12-2012  | 

Voor diegene die niet in de gelegenheid waren de ALV te bezoeken hier enkele belangrijke bestuursvoorstellen die door de ledenvergadering zijn aangenomen.


Vrijwilligersbeleid

Invoeren van koppeling van lidmaatschap aan een vrijwilligerstaak. Voor leden jonger dan 16 jaar moet deze taak opgepakt worden door de ouders.

Met alle nieuwe leden en ouders van leden als deze jonger dan 16 jaar zijn, wordt een kennismakingsgesprek gevoerd.


Barmarge seizoen 2011-2012

De marge die behaald werd op de verkoop via de bar is te laag geweest. De gestegen kosten, het lage prijsniveau, maar zeker het consumeren zonder af te rekenen zijn de oorzaken van deze lage marge.

Per januari 2013 gaan hogere prijzen gelden, en wordt een nieuw voorraadbeheer- en kassysteem ingevoerd om meer controle te kunnen uitvoeren.


Extra hockeycontributie voor seizoen 2012-2013

De moeizame onderhandelingen met de gemeente over de verlaging van de huur hebben nog geen resultaat opgeleverd voor dit seizoen. Om het gat in de begroting 2012-2013 te dekken wordt extra contributie geheven , € 5,00 (voor benjamin) en maximaal €10,00 (voor Senior) in januari 2013. Eerder in juni 2012 is afgezien van een contributieverhoging boven de inflatiecorrectie.


Verlaging minimumleeftijd lidmaatschap

Besloten is de minimumleeftijd voor lidmaatschap met een jaar te verlagen naar 5 jaar.


Toernooi-, feest-, en jeugdcie.

Junioren van de A-, en B- leeftijd worden uitgenodigd lid te worden van deze nieuwe commissie. Doel is meer feesten en toernooien te organiseren bij MHC Vianen.

Bij de volgende ALV wordt gestemd over de nieuw geformuleerde statuten en het huishoudelijk reglement.


Het bestuur

 
 

terug naar vorige scherm