Algemene Leden Vergadering van MHC-Vianen / PVV 2000

19-11-2012  | 
Vrijdag 30 november 2012 om 20.00 uur
In het clubhuis van de vereniging aan de Clarissenhof 58 te Vianen.

De notulen, het jaarverslag, als ook het financiële verslag staan vanaf  14 november op de website (www.mhc-vianen.nl) (achter de login). De documenten zijn beschikbaar onder "documenten” op het besloten gedeelte van onze website. Om op het besloten gedeelte te komen, dien je in te loggen. Beschik je niet meer over de inloggevens dan kunnen deze opgevraagd worden bij onze ledenadministratie via [email protected]
Op verzoek ([email protected]) wordt een documentenset toegestuurd. Alleen de notulen zijn ook in een beperkt aantal beschikbaar tijdens de vergadering.
  • Het financieel jaarverslag 2011-2012 wordt gepresenteerd.
  • Ook treden enkele bestuursleden af en nieuwe dienen zich aan.
  • Het bestuur heeft enkele voorstellen voorbereid die in stemming gebracht worden. (Contributies zaalhockey 2012-2013, Contributie voorstel Veldhockey 2012-2013, Implementatie vrijwilligersbeleid, Professionalisering per seizoen 2012-2013, Toernooi en feestcie 2.0 (jeugdcie.,Verlaging minimumleeftijd lidmaatschap, Instellen Accommodatie 2014 cie.)
  • Het laatste agendapunt is de rondvraag.
Indien mogelijk ontvangt het bestuur vragen vooraf per e-mail, zodat de beantwoording voorbereid kan worden. Vragen voor de rondvraag kunnen gezonden worden naar [email protected] Ook opmerkingen op de stukken of andere mededelingen kunnen naar dit e-mailadres worden gezonden.
Alle leden, en de ouders/verzorgers van leden zijn welkom op deze vergadering.  

Volmacht algemene ledenvergadering
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel jouw stem willen uitbrengen, dan kan je aan een ander lid schriftelijk volmacht geven om voor en namens jou te stemmen.

Het bestuur
 
 

terug naar vorige scherm