Van de voorzitter

20-9-2011  | 
De kop is eraf! Het hockeyseizoen 2011/2012 is van start.

Het Familiehockeytoernooi op zondag 4 september jl. was met 20 teams drukker bezocht dan ooit. De weergoden waren ons goed gezind, en hebben bijgedragen tot een, zo heb ik van vele kanten vernomen en zelf ervaren, erg gezellige dag voor jong en oud. Met dank aan alle vrijwilligers die de dag zo vlekkeloos hebben doen verlopen. Bijzondere dank aan de mannen van Heren 1 die zich spontaan als vrijwilligers beschikbaar stelden.

In de bestuursvergadering van donderdag 15 september jl. zijn veel zaken aan de orde geweest. Ook de contributiebedragen voor dit lopende seizoen (juni 2011-mei2012).
Binnen de mogelijkheden die de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging bieden heeft het bestuur besloten de contributies met meer dan alleen de CBS-prijsindex te verhogen (zie bijlage). De reden voor deze beperkte (enkele euro’s per lid) verhoging is de door de gemeente voorgestelde verhoging van de huur per 1 januari 2012 met 30%. Een verhoging die alle buitensporten treft. Het bestuur is in gesprek met de gemeente om de huurlast (bijvoorbeeld door het klein onderhoud in eigen beheer uit te voeren) te verminderen. De gesprekken met de gemeente zijn echter nog in volle gang, en de uitkomst onzeker. Vandaar dat een beperkte verhoging van de contributie noodzakelijk is, om het kwaliteitsniveau binnen de vereniging te handhaven.

Nogmaals maak ik jullie er op attent dat  de ALV’s zijn gepland op vrijdag 2 december 2011 en vrijdag 29 juni 2012. Uiteraard worden jullie hier nog nader over geïnformeerd.
Begin november zijn de stukken voor de ALV van 2 december via de website beschikbaar.

Veel plezier op de hockeyvelden!

Namens het bestuur,
Peter Beumer
[email protected]
 
 

terug naar vorige scherm