Mededelingen

21-8-2008  | 
Beste leden
 
De afdeling Petanque bloeit en groeit nog steeds. Ons ledental staat nu op 40, ondanks het feit dat er 2 leden vertrokken zijn.
 
Ook dit jaar was ons Boule-e-Moule een groot succes. Belangrijk was de deelname van onze Hockey vrienden. Dit jaar waren het er 3. Naast Hans en Anita, heeft Rinie van Ooij een balletje meegegooid. Ik kan je vertellen dat er talent genoeg zit bij de club. Ons ALV van 18 oktober j.l. stond dit jaar helaas weer in het teken van de fakturatie van de contributie en alles wat daar omheen wel en niet goed gaat. Het bestuur heeft wederom begrip gevraagd voor het feit dat het allemaal nog nieuw is, en inderdaad steeds beter moet gaan lopen. Hierbij een passage uit onze ALV(Aktiviteiten)
 
Ook dit seizoen is een 4-tal toernooien georganiseerd, t.w.: · de Boules et Moules- en Olieboulentoernooien, behorende tot de traditionele interne toernooien; · het Vijfheerenlanden jeu de boules-toernooi, zie hierboven. Misschien is het mogelijk hiermee een nieuwe traditie op te bouwen. Echter, de voorbereidingstijd, minstens een maand, is een mogelijk obstakel; · het Fluitenkruidtoernooi, voor de 2e keer als Regio-toernooi.
 
Met 5 gespeelde partijen zijn er de volgende bekerwinnaars: pl Vereniging Namen koppel Gew. Verl. +pnt.
1e Nikantes Chris & Arie 5 0 37
2e Agento Barend & Bas 5 0 35
3e Boules Amis Francien & Willy 5 0 26

Alle toernooien zijn een geweldig succes geworden, dankzij de inzet van vele leden. Hiervoor onze dank. Op die avond hebben wij de voorzitter van de PVN(Jeu-de-boules vereniging Nieuwegein) Co Elzendoorn als gast-spreker op bezoek gehad. Omdat wij elk jaar in de winter als gast in Nieuwegein binnen boulen werd aan onze leden een voorstel gedaan om tegen een redelijke vergoeding regelmatiger bij die club te mogen en kunnen spelen. Over het vervolg houden wij u op de hoogte. Remi Held Vijfheerenlanden jeu de boules-toernooi Zaterdag, 28 april 2007 Bij het krieken van de dag scheen een heerlijk zonnetje en dat is de gehele dag zo gebleven, een goede belofte voor een – hopelijk – mooie dag. In de ochtend opende wethouder Bert van Dijk om klokslag 10.00 uur met een gouden boule het toernooi. Het eerste onderdeel was bestemd voor de jeugd. De vooraanmelding van de schooljeugd van 9 t/m 12 jaar via de basisscholen was enigszins teleurstellend. Toch heeft op de dag zelf nog een tiental kinderen zich aangemeld. In eerste instantie was het de bedoeling, dat de begeleiders alleen maar aanwijzigingen zouden geven. Nu vormden de begeleiders samen met de jeugdige deelnemers vaste koppels, die tegen elkaar streden. Toen dan ook de kneepjes van het boulen onder de knie waren, werden in een aantal wedstrijden onder de jeugd zelf de medailles verdeeld. Als prijswinners zijn naar voren gekomen: 1. Mohammed en Youssef 2. Moutaz en Hicham 3. Menno en Dave Het ochtendgedeelte werd afgesloten met het uitreiken van de prijzen en een versnapering. In het middagprogramma kwamen de ouderen aan bod. Hier vormden elke speler van PVV2000 samen met een geoefende of ongeoefende gastspeler een team. Het is duidelijk geworden, dat er binnen Vianen genoeg talent aanwezig is. Op een plezierige, maar toch strijdlustige wijze werd er om de prijzen gebould. Ook hier is een aantal prijswinnaars naar voren gekomen.
Omdat de PVV2000-leden meer ervaring hebben dan degenen die sporadisch of wel enige ervaring hebben, zijn de prijzen toegekend aan de vertegenwoordigers van de laatste categorie.
De prijswinnaars zijn: 1. de heren Jansen en Ouhadi 2. de heren Lotfi en Weerensteijn 3. de heren Chaib en Plomp Proficiat heren!! Deze mooie en geslaagde dag hebben wij met elkaar afgesloten onder het nuttigen van een kopje soep. Deze soep, volgens een speciaal Marokkaans recept bereid, was voortreffelijk. Voor het uitwisselen van gedachten tussen de verschillende gemeenschappen een bijzondere gelegenheid. Het slagen van dit toernooi heeft natuurlijk veel werk met zich meegebracht.
 
Wij danken hiervoor de medewerkers van de Gemeente Vianen en Bouwvereeniging Volksbelang naast de financiële inbreng, en uiteraard onze eigen aanhang, die altijd bij het toernooi betrokken waren. Wij denken, dat dit initiatief een vervolg moet krijgen.
Over de vorm en wijze van samenwerking kan nog verder worden nagedacht.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 

terug naar vorige scherm