Save the date 3 september

1-7-2022  | 
Op de laatste ALV opperden wij het idee voor een BBQ op 1 juli a.s. om het jaar af te sluiten en de vele vrijwilligers te bedanken. Op deze termijn lukt het ons helaas niet dit goed te organiseren. Daarom willen we starten met een nieuwe traditie: een seizoensopening BBQ! 

Hier willen we graag ook nog even stilstaan bij alle vrijwilligers die zich hard maken voor onze club. Aangezien het clubhuis net een mooie opknapactie heeft gehad, kwamen diverse ouders met het idee de BBQ te combineren met een kleine schoonmaakactie. Dit gaat dan met name om het terras en clubhuis na de zomerweken weer netjes te maken, zodat we de competitie weer met een fris clubhuis kunnen starten. We sturen half augustus een google form voor het aanmelden voor 3 september met daarin ook de nadere details. Blokkeer die middag/begin avond alvast in je agenda! 

Voor nu: alle vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers die het afgelopen seizoen zijn opgestaan om onze club weer nieuwe energie te geven na de Corona-periode: ENORM BEDANKT! Geniet van de zomerperiode en jullie horen nog van ons!

Met sportieve groet, 
Mark Versteeg 
Marcel van Kamp 
Eric Brenninkmeijer 
(bestuur MHC Vianen)
 
 

terug naar vorige scherm