MHC Vianen in de Rebound!

22-9-2017  | 


Beste leden, ouders van leden en vrijwilligers van MHC Vianen, 


Het is maar kort geleden dat er een noodsignaal klonk vanuit het vorige bestuur. In de loop der jaren is er een financiële achterstand ontstaan, die nog groter is dan in juni 2017 bij de ALV is geschetst. 

En daarmee is de situatie terstond urgenter geworden. Hoe is het zover gekomen zullen velen denken. Om een beter beeld te schetsen stellen wij u een wedervraag; Hoe vaak heeft u een Algemene Ledenvergadering bezocht?


Voorgaande besturen hebben voorheen met kunst en vliegwerk deze club drijvende gehouden. Het is duidelijk geworden dat een club als MHC Vianen veel meer betrokken leden, ouders en vrijwilligers nodig heeft om te kunnen voortbestaan.

Ondanks uw drukke agenda smachten wij naar uw hulp! Niet morgen, maar vandaag.


Wat nu?

Het bestuur is in gesprek met een aantal debiteuren, werven actief naar vrijwilligers en houden een strakke budgetering aan. Het werkt… echt!. 

De reacties zijn positief en de groei van enthousiaste vrijwilligers gaat door. Er is een drive om onze hockeyclub (financieel) gezond te maken en weer meer (hockey)activiteiten voor alle leden te creëren. 


Zover is het echter nog niet. Het hockeyseizoen is volop aan de gang en nog niet alles verloopt vlekkeloos, maar weet dat we met beperkte middelen er alles aan proberen te doen om het voor de leden, de club, de vrijwilligers, trainers en coaches zo goed mogelijk te regelen. 


Wij gaan ervoor… u ook?


Om u meer inzicht te geven in de situatie verzoeken wij u onze MHC Vianen Update te lezen. Daar staat ook in wat u voor uw club kan betekenen.


MHC Vianen… 

Van JOU, Voor JOU, Door JOU


Met vriendelijke groet,


Kevin, Willem, Paul, Laurens, Arno, Pepijn en Rien

Bijlage: MHCV_Update__22092017.pdf
 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
terug naar vorige scherm